Lea Nordstøm

 

Med det keramiske materiale som omdrejningspunkt, arbejder jeg med inspiration fra blandt andet ornamentik og naturstrukturer. Dette omsættes til keramisk form hvor jeg udforsker det to- og tre-dimensionale formunivers.

 

www.leanordstroem.com

 

leanordstroem@gmail.com